Tamara
Štěrbová

Od listopadu 1993 jsem zapsána jako daňový poradce a člen Komory daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 394. Do roku 1993 jsem pracovala na kontrolním oddělení Finančního úřadu v Uherském Hradišti.

V roce 1996 jsem složila auditorské zkoušky a od února 1997 jsem zapsána jako auditor a člen Komory auditorů ČR pod evidenčním číslem 1696.

Znalcem jsem byla jmenována Krajským soudem v Brně roku 1998. Činnost znalce jsem ukončila v květnu 2019.

Mám ráda přírodu, hlavně hory, baví mě tanec. Hledám cesty sebepoznání. Zvolila jsem si profesi daňového poradce a auditora. Činnost vykonávám samostatně. Mohu tak udělat pro klienta vše, co je podle mého názoru dobré a prospěšné.

Taky mám už druhého bígla - to je taková super rasa co má svou hlavu a ráda si jde vlastní cestou. Někdo říká, že jsou hloupí. Nejsou. Jsou milí, přátelští a nebojácní, možná paličatí. Do mé rodiny se naše fenka skvěle hodí.

Kromě poradenství v základních daňových oblastech (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň) se specializujeme na zastupování klientů před správními orgány, u odvolacích řízení a soudních přezkumů rozhodnutí.

Komora auditorů ČR Komora daňových poradců ČR Komora soudních znalců ČR