Tamara
Štěrbová

Našimi klienty jsou převážně podnikatelské subjekty - právnické a fyzické osoby.

Daňové poradenství

Máme za sebou tisíce řádků daňových přiznání. Při práci využíváme analytický program IDEA, s jehož pomocí můžeme odhalit jak možnosti daňové optimalizace tak i skryté problémy a zabránit pokutě nebo doměření daně. Poskytujeme daňové poradenství se zárukou a zkušeností. Mnoha spokojeným klientům pomáháme po celou dobu jejich existence.

Proč si vybrat právě nás? Protože i Vám můžeme ušetřit spoustu času a také peníze.

Pravidelná spolupráce je pro Vás výhodná. Poskytne Vám jistotu a klid na Vaše podnikání, ušetří Vaše peníze i nervy.

Nabídka služeb:

  • Daňové plánování – vypracujeme kvalitní daňová stanoviska i s rozborem rizik jednotlivých variantních řešení
  • Daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, odklad placení daně do 30.6.
  • Daňové poradenství k ostatním daním mimo daně spotřební
  • Sestavení řádné účetní závěrky v souladu s platnými zákony
  • Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové evidence s dohledem profesionála
  • Daňové audity
  • Školení podle zadaného tématu z oblasti daní, účetnictví, auditingu

Daňové spory

V případě daňové kontroly ani vytýkacího řízení nemusíte být sami!

Proč si vybrat právě nás?

Protože získáte účinnou pomoc v daňové kontrole nebo jste-li ve sporu se správcem daně. Nemusíte se s úředníky vůbec setkat, budeme důsledně hájit Vaše zájmy.

Přesvědčte se, že je a výhodné nechat se zastupovat.

Audit

Při auditorských službách dle zákona č. 93/2009 Sb., dokážeme včas odhalit skryté problémy a zabránit tak pokutě nebo doměření daně. Využíváme analytický program IDEA, s jehož pomocí můžeme nejen správně ověřit účetní závěrku, ale i rozeznat skrytá nebezpečí.

Kromě poradenství v základních daňových oblastech (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň) se specializujeme na zastupování klientů před správními orgány, u odvolacích řízení a soudních přezkumů rozhodnutí.

Komora auditorů ČR Komora daňových poradců ČR Komora soudních znalců ČR