Tamara
Štěrbová

Odborné poradenství poskytuji na základě potřebných osvědčení a oprávnění, vydaných státem uznávanými institucemi pro danou profesi, Komorou daňových poradců ČR a Komorou auditorů ČR.

Za svou práci ručím a svou zodpovědnost garantuji v obchodní smlouvě. Jistotu odpovědnosti garantuji rovněž pojistnou smlouvou uzavřenou s renomovanou pojišťovnou na poměrně vysokou částku plnění.

Ceny

Nabízené služby jsou poskytovány za smluvní ceny v závislosti na obtížnosti a rozsahu zadaného úkolu. Jdeme Vám vstříc kvalitou i cenou. Ceník služeb Vám zašleme v případě zájmu na vyžádání.

Cenu lze sjednat dle spotřeby času jako hodinovou nebo jako cenu pevnou za jednotlivé úkony či výstupy, popř. jako odměnu náležící jen v případě úspěchu ve věci.

Hodinové sazby se vztahují k poradenství, konzultacím apod. Taxativní sazby platí pro zpracování dokumentace, kontrolní činnosti, zastupování před správcem daně nebo soudem apod.

Kromě poradenství v základních daňových oblastech (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň) se specializujeme na zastupování klientů před správními orgány, u odvolacích řízení a soudních přezkumů rozhodnutí.

Komora auditorů ČR Komora daňových poradců ČR Komora soudních znalců ČR