Tamara
Štěrbová

06.06.2020

proběhlo 22. veřejné slyšení Senátu na téma „Kontrolní postupy finanční správy“. Ze slyšení existuje i stenografický záznam. Podle názoru Finanční zprávy je vše v pořádku. Podle daňových poradců a advokátů je to přesně naopak. Všem doporučuji si záznam poslechnout a vytvořit si vlastní názor.

Daňová správa neustále tvrdí, že pracuje kvalitně a soudní spory vyhrává. Paní generální ředitelka Ing. Richterová tak zcela přešla více než 30% rozhodnutí zrušených soudem – viz. vstup zástupce Nejvyššího správního soudu. A to jsou jen souzené věci. Většina se bojí a raději se nesoudí. V demokratické společnosti se považuje už 10% zrušených rozhodnutí za exces státní správy, u nás nevadí ani 30%.

Sebereflexe státní správy nula. Finanční správa není ochotná přiznat chyby ani vyložené excesy takže nezbývá než vytrvat vytrvat vytrvat a nebát se.

Čtěte dále:

  1. Daňové přiznání k daním z příjmů až do 18. srpna 2020

    10.06.2020

    Lhůta pro podání daňového přiznání je prodloužena do 18.8.2020. Prodloužení termínu je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 9/2020.

Kromě poradenství v základních daňových oblastech (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň) se specializujeme na zastupování klientů před správními orgány, u odvolacích řízení a soudních přezkumů rozhodnutí.

Komora auditorů ČR Komora daňových poradců ČR Komora soudních znalců ČR