Tamara
Štěrbová

24.06.2020

Tak jsem se při pátku dozvěděla, jak funguje odklad s placením daně z příjmu. Společnost podala přiznání k dani z příjmů k 1.7.2020 s tím, že daň uhradí do 18.8.2020. Za květen společnost vykázala vysoký nárok na odpočet DPH. A co udělala státní správa? Vydala rozhodnutí, že přeplatek na DPH nevrátí, ale použije na úhradu daně z příjmů splatné k 18.8.2020. Tuto nehoráznost odůvodňuje tím, že v pokynu není nic o tom, že nesmí sebrat přeplatky na jiných daní. Říká se tomu podpora státu v době CORONY.

Z pokynu: Předmětným rozhodnutím, s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2… bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 18. 8. 2020 bez sankce. Závěr: Podpora státu firmám spočívá v tom, že odloží splatnost daně z příjmů, aby firmám ulevil a současně si vezmou přeplatek z DPH, aby je zazdil.

Nebo-li ty co podají přiznání k dani před 18.8.2020 potrestáme tak, že jim sebereme odpočet DPH.

Poučení: Kdo přiznání k dani z příjmu doposud nepodal a má odpočty DPH – rozhodně podávat až dne 18.8.2020.

Jenom nevím, zda je to celé nedomyšlenost, schválnost a nebo klasika: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

Čtěte dále:

  1. Silniční daň a daň z nemovitostí 2021 k datu 1.4.2021

    11.01.2021

    Ministerstvo financí ČR přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června.

Kromě poradenství v základních daňových oblastech (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň) se specializujeme na zastupování klientů před správními orgány, u odvolacích řízení a soudních přezkumů rozhodnutí.

Komora auditorů ČR Komora daňových poradců ČR Komora soudních znalců ČR