Tamara
Štěrbová

28.04.2020

Tak se stalo, že celá novela daňového řádu šla vniveč. Díkybohu. Přes PR vedenou Ministerstvem financí měla novela velkou ambici citelně omezit již tak skromná práva daňových subjektů.Například zrušení toleranční doby 3 dnů pro placení daně, prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH na 45 dnů, neexistenci lhůty pro vyjádření k výsledku kontroly. Včera 27.4.2020 schválila vláda nový návrh novely, kde zohlednila připomínky Komory daňových poradců.

Toleranční lhůty by měly být zachovány, odpočty DPH do 30 dnů, formuláře přiznání budou stanoveny vyhláškou, na vyjádření k výsledku daňové kontroly musí být dána lhůta, nově navržena možnost prominutí pokut….atd. Tak snad i parlament zažije rozumu a v daních dojde alespoň k malému pozitivnímu posunu.

Čtěte dále:

  1. 22. veřejné slyšení Senátu na téma „Kontrolní postupy finanční správy“

    06.06.2020

    proběhlo 22. veřejné slyšení Senátu na téma „Kontrolní postupy finanční správy“. Ze slyšení existuje i stenografický záznam. Podle názoru Finanční zprávy je vše v pořádku. Podle daňových poradců a advokátů je to přesně naopak. Všem doporučuji si záznam poslechnout a vytvořit si vlastní názor.

Kromě poradenství v základních daňových oblastech (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň) se specializujeme na zastupování klientů před správními orgány, u odvolacích řízení a soudních přezkumů rozhodnutí.

Komora auditorů ČR Komora daňových poradců ČR Komora soudních znalců ČR